Alternatieven voor pensioen eigen beheer DGA

Genoeg mogelijkhedenpensioen in eigen beheer

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de op handen zijnde wetgeving omtrent de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Inmiddels is de wet aangenomen. De wet gaat per 1 april a.s. in werking met een coulance periode van 3 maanden.

Wat betekent dit voor u?

Bent u DGA (directeur grootaandeelhouder) en heeft u een pensioen in eigen beheer?

  • U kunt geen pensioen meer binnen de eigen BV opbouwen.
  • De opbouw van de bestaande toezegging die in eigen beheer moet worden gestaakt en er zal een keuze gemaakt moeten worden op welke wijze dit wordt gerealiseerd.
  • Er zijn 4 keuzeoptie om met de huidige toezegging om te gaan.
  • En er zal nagedacht moeten worden over de verdere opbouw van de oudedagsvoorziening, voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen.

Beëindigen van uw bestaande regeling in eigen beheer

  1. Afkopen. Met een fiscaal gunstige regeling wordt afkoop van dat het pensioen in eigen beheer gestimuleerd.
  2. Premievrij doorlaten lopen
  3. Oudedagsverplichting of spaarvariant. Groot voordeel is dat de liquide middelen in de BV blijven.

De partner speelt een belangrijke rol bij het beëindigen van de bestaande regeling.

Een andere pensioenregeling

Hiervoor zijn diverse interessante mogelijkheden.

  • Extern verzekeren vanuit de BV
  • Vermogensrekening openen vanuit de BV
  • In privé de juiste maatregelen treffen

Gedegen advies is belangrijk

Het is overduidelijk dat u zich goed moet laten adviseren zowel over het beëindigen van de bestaande regeling als het opzetten van een nieuwe. Het is een complexe materie met gevolgen voor uw organisatie en uw privéleven. Raadgevers pensioen staat voor u klaar.