Wetsvoorstel uitfrasering pensioen eigen beheer

Streefdatum 1 april 2017pensioen in eigen beheer

Op 20 december is de stemming over het wetsvoorstel uitfrasering pensioen in eigen beheer uitgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft Staatssecretaris Wiebes enkele kamervragen beantwoord. Wiebes geeft aan dat de beoogde ingangsdatum 1 april 2017 zal zijn. Wederom zijn er daarna nog drie maanden coulancetermijn. Om de lopende toezegging in eigen beheer stop te zetten en eventuele verzekerde kapitalen terug te halen naar de BV. Uiterlijk 7 maart 2017 moet het voorstel ter stemming bij de 1e Kamer liggen.

Kamervragen

Wiebes gaf aan dat er geen sprake was van een mogelijkheid om een eventuele toekomstige indexatielast ten laste te laten komen van de winst op het moment van afkoop of omzetting van de pensioenvoorziening. De verwarring is ontstaan door een onjuist antwoord van Wiebes in zijn memorie van toelichting. Daarin wordt de suggestie gewekt dat die aftrek wel is toegestaan.

Het ten laste laten vallen van de toekomstige indexatielast geldt overigens wel in het geval er sprake is van een extern pensioen in eigen beheer. Er moet dan wel een actiefpost aanwezig zijn op de balans van de werkmaatschappij. Daarnaast geldt deze regeling alleen bij afkoop.

Overigens zijn er geen vragen gesteld nog beantwoord over eventuele partnercompensatie, schenking of een gang naar de notaris.