Overzicht Personele diensten

Actief informeren van jouw werknemers

werknemers actief informeren

Wist je dat werkgevers verplicht zijn om werknemers actief te informeren over rendementen en risico’s binnen een beschikbare premieregeling?