pensioeninkomenVoor accountants 

Accountants en pensioenadvies

Hoge eisen aan advies

De AFM stelt hoge eisen aan accountants die nog pensioenadvies willen geven. Om dit te kunnen ondervangen kan een accountant de hulp van Raadgevers Pensioen inroepen.

Goede samenwerking

Onze adviseurs zijn bekend met het MKB, hebben jarenlange ervaring in de pensioenadvisering en hebben de kennis die nodig is om complexe pensioenvraagstukken te beantwoorden. Raadgevers Pensioen zorgt ervoor dat in samenspraak met accountant en cliënt de kwaliteit van het pensioenadvies en de regeling wordt geborgd.

EBAS

Wij bieden via een beveiligde internetapplicatie de oplossing voor het correct verwerken en bijhouden van persoonsgebonden informatie. Het online EBAS-systeem (Employee Benefits Administratie Systeem) is overal en altijd bereikbaar.

Informatie