Een beleggingsrekening openen

Vraag je je af of je pensioen wel toereikend zal zijn? Of ben je geïnteresseerd in manieren om te voorzien in een royale oude dag? Een beleggingsrekening is een interessante optie als je op zoek bent naar aanvullingen op je pensioen.

Of je nu privé belegt (box 3), voor je pensioenaanvulling (box 1) of als B.V. Bij Raadgevers Pensioen kun je beleggen op een manier die bij jou past. Wij regelen de vermogensbegeleiding en jaarlijkse monitoring van je beleggingen. De beleggingen zelf worden professioneel beheerd door vermogensbeheerder OAKK

De portefeuilles van OAKK zijn samengesteld op basis van een goed doordacht beleggingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en richt zich op beleggingen met een hoger verwacht rendement. Bovendien wordt er ook op een goed risicomanagement ingezet.

Portefeuille: Markten & Skills

De portefeuilles bestaan uit twee delen: Markten en Skills. Voor de invulling van het Markten-deel van de portefeuille kan worden gekozen voor de passieve indexportefeuilles van Blackrock of de passieve factorportefeuilles van Dimensional.

Actief beheer

Groot voordeel is dat OAKK ook toegang verschaft tot actief beheerde beleggingen waar normaal gesproken alleen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers gebruik van maken. Deze zogenaamde alternatieve beleggingen komen terug in het Skills-gedeelte van de portefeuille en zorgen voor een goed rendement, maar ook voor een lager risico binnen de gekozen portefeuille.

Van defensief tot offensief

Bij OAKK kunt je je vermogen beleggen in vier modelportefeuilles met verschillende risicoprofielen: de defensieve, gematigd defensieve, gematigd offensieve of offensieve belegger. Je kunt je persoonlijke Beleggersprofiel hier bepalen.

OAKK Defensief

OAKK Gem. defensief

OAKK Gem. offensief

OAKK Offensief

OAKK Offensief+

Fondsen in portefeuille

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 20/80 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Defensive

80%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Conservative (EUR) N
Syquant Capital Helium Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

20%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,67% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,53% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Voor de defensieve belegger

Het defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief groot belang (64%) in obligaties  en een relatief klein belang (16%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 20% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS) met een overweging naar de meer conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een bescheidener rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een laag risico kiest en lage waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Fondsen in portefeuille

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 40/60 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads (EUR) N
Syquant Capital Helium Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,73% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,63% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Voor de gematigd defensieve belegger

Het gematigd defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief groot belang (45%) in obligaties  en een iets kleiner belang (30%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS) met een min of meer gelijke verdeling tussen de drie strategieën (trend following, arbitrage en Multi-strategy). Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een gematigd rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een gematigd risico kiest en iets meer waardeschommelingen van de portefeuille accepteert dan bij een defensieve belegging.

Fondsen in portefeuille

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 60/40 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Moderate

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Syquant Capital Helium Selection Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,66% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Voor de gematigd offensieve belegger

Het gematigd offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief klein belang (30%) in obligaties  en een wat groter belang (45%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS), waarbij de offensievere strategieën  (trend following en arbitrage) iets zijn overwogen ten koste van de conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en redelijke waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Fondsen in portefeuille

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 80/20 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Growth

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Syquant Capital Helium Selection Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,69% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Voor de offensieve belegger

Het offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een klein belang (15%) in obligaties  en een wat groter belang (60%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS), waarbij de offensievere strategieën  (trend following en arbitrage) fors zijn overwogen ten koste van de conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een fors hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en forse waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Fondsen in portefeuille

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

BlackRock Strategic Funds – Systematic ESG World Equity Fund I2 Hedged EUR of
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

80%
SKILLS

Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

20%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,54% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Voor de zeer offensieve belegger

Het offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN met een belang van 80% in wereldwijde aandelen.  Daarnaast wordt 20% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS). Deze alternatieve beleggingen (trend following en multi-strategy) zijn offensief van aard met een grote aandacht voor het risicomanagement. Deze portefeuille kenmerkt zich in een hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer (gematigd) offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een zeer hoog risico kiest en forse waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Direct advies voor bedrijven

Maak nu een afspraak
Intake gesprek
Bezig met versturen

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen