Hoe wij u adviseren

Vier stappen

Ons adviestraject ziet er als volgt uit:

  • inventarisatie. Er wordt op basis van een uitvoerig intakegesprek een inventarisatie gemaakt over de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden om tot en verantwoorde pensioenregeling te komen.
  • analyse: de bovengenoemde inventarisatie leggen wij vast in een analyserapport. In dit rapport gaan wij in op een passende oplossing en de financiele gevolgen voor het bedrijf.
  • advies: wij vergelijken de producten van de diverse aanbieders op voorwaarden, eigenschappen en kosten. Vervolgens komen wij tot een onafhankelijk advies bij welke pensioenuitvoerder de regeling het beste kan worden ondergebracht.
  • nazorg: wij informeren het personeel over hun pensioen. Wij voeren het administratief beheer richting pensioenuitvoerder.

 

Informatie

EBAS

Wij bieden via een beveiligde internetapplicatie de oplossing voor het correct verwerken en bijhouden van persoonsgebonden informatie. Het online EBAS-systeem (Employee Benefits Administratie Systeem) is overal en altijd bereikbaar.