Laatste nieuws

fiscale ruimte voor stortingen in oudedagsvoorzieningen sterk toegenomen

fiscale ruimte voor stortingen in oudedagsvoorzieningen

Sinds de invoering van de pensioenwet is de fiscale ruimte voor stortingen in oudedagsvoorzieningen sterk toegenomen. De jaarruimte is vergroot en de reserveringsruimte (onbenutte jaarruimte over voorgaande jaren) telt nu tot 10 jaar terug in plaats van 7.

Heb jij jouw pensioen of aanvulling al geregeld?

pensioen of aanvulling geregeld

Het najaar is niet alleen het seizoen van vallende bladeren en avonden bij de open haard, het is ook het perfecte moment om te denken aan je financiële toekomst nu het einde van het (fiscale) jaar nadert.

Geen pensioenopbouw

geen pensioenopbouw

De categorie werknemers die (nog) geen pensioen opbouwen, is een probleem. De categorie werknemers die denken dat ze pensioen opbouwen terwijl dat niet zo is, zijn een nog veel groter probleem.

Pensioen wordt niet altijd uitgekeerd

Pensioen niet uitgekeerd

Eind 2021 was de waarde van niet uitgekeerde pensioenen zo’n € 2,5 miljard. Soms is dat vanwege fiscale redenen, maar de belangrijkste reden is dat deelnemers simpelweg niet bereikt kunnen worden,

De grijze vlek…

De grijze vlek

Werkgevers die niet onder een CAO vallen kunnen samen met een adviseur een pensioenregeling opzetten bij een verzekeraar of PPI (een premiepensioeninstelling). Maar voldoet dat pensioen straks wel aan de verwachtingen?

De nieuwe pensioenwet is door de kamer

Nieuwe pensioenwet

Het is zover, de pensioenwet is ook door de eerste kamer heen. Op 1 juli 2023 gaat deze wet al in werking treden en werkgevers (zonder cao) hebben tot 1-1-2028 om de pensioenregeling aan te passen.

Actief informeren van jouw werknemers

werknemers actief informeren

Wist je dat werkgevers verplicht zijn om werknemers actief te informeren over rendementen en risico’s binnen een beschikbare premieregeling?

Nieuwe directeur voor Raadgevers Pensioen

Remco de Vries

Begin augustus is Remco de Vries aan de slag gegaan bij Raadgevers Pensioen. Het is de bedoeling dat hij na een overgangsperiode met ingang van 1 januari 2023 het roer overneemt van Peter van de Broek.

De Pensioen Quick Scan

Quick Scan

Wij kunnen gebruik maken van een zogenaamde Pensioen Quick Scan. Dat is een tool waarmee wij snel inzichtelijk kunnen maken hoe het gesteld is met uw inkomen na pensionering. Ook kunnen wij hiermee snel laten zien welke maatregelen u kunt nemen om uw pensioeninkomen te verbeteren.

Pensioenpremie ook onder de Tijdelijke NOW

pensioenpremie-ook-onder-de-tijdelijke-now

Verwacht een werkgever meer dan 20 procent omzetverlies door de coronacrisis? Dan kan hij een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).