werknemers actief informeren

Actief informeren van werknemers

Wist je dat werkgevers verplicht zijn om werknemers actief te informeren over rendementen en risico’s binnen een beschikbare premieregeling? Ondanks deze verplichting heeft in veel sectoren minder dan 25% van de werknemers ten minste 1 keer ingelogd op zijn persoonlijke pensioenportal en heeft minder dan 10% daarvan een risicoprofiel ingevuld.

Het actief informeren van werknemers over de pensioenregeling is van belang omdat werknemers zo hun financiële toekomst kunnen waarborgen. Een transparante communicatie over zowel rendementen als risico’s binnen de bestaande pensioenregeling is essentieel om werknemers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen en een duidelijk beeld te krijgen van hun pensioenopbouw.

Werknemers worden zo beter geïnformeerd en betrokken bij hun eigen financiële planning. Dit draagt niet alleen bij aan een grotere tevredenheid onder werknemers, maar ook aan een solide basis voor een zekere en gezonde financiële toekomst na pensionering.

Wij (helpen) informeren

Raadgevers Pensioen helpt werkgevers bij het informeren (en eventueel activeren) van werknemers over de pensioenregeling, de dekkingen en de bijbehorende beleggingsopties. Wil je hier meer over weten? Maak een afspraak.