Verzuim

Het financiële risico bij ziekte van werknemers kan door de werkgever afgedekt worden door middel van een verzuimverzekering.

Een verzuimverzekering is een verzekering die werkgevers kunnen afsluiten om de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van hun werknemers te dekken. Bij ziekte van een werknemer zijn werkgevers namelijk verplicht om het loon door te betalen gedurende een bepaalde periode. Met een verzuimverzekering kan een werkgever zich verzekeren tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim van zijn werknemers.

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering moet een werkgever verschillende keuzes maken. Zo moet hij onder meer kiezen voor welk percentage van het loon hij zich wil verzekeren en hoe lang de eigenrisicoperiode (de periode waarin de werkgever zelf het loon doorbetaalt bij ziekte) moet zijn. Ook kan een werkgever ervoor kiezen om aanvullende dekkingen af te sluiten, bijvoorbeeld voor re-integratiekosten.

Of een dergelijke verzekering wenselijk is en zo ja in welke vorm verschilt per bedrijf. Wij adviseren jou als werkgever graag over de mogelijkheden en kosten.