De grijze vlek

De ‘grijze’ vlek…

In de wereld van arbeidsvoorwaarden en pensioenen is het voor veel werknemers vanzelfsprekend om te vertrouwen op een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als leidraad voor hun pensioenregeling. Maar wat als jouw werkgever geen cao hanteert en de pensioenregeling op zijn schouders rust?

Werkgevers die niet onder een CAO vallen kunnen samen met een adviseur een pensioenregeling opzetten bij een verzekeraar of PPI (een premiepensioeninstelling). Dan bepaalt de werkgever de spelregels rondom het pensioen. Daaruit kunnen ook met de beste bedoelingen situaties ontstaan waarbij een werkgever denkt “we hebben toch een pensioenregeling”, en de werknemer denkt ” ik heb toch een pensioen”.

Werknemers kunnen snel het idee hebben dat ze geen invloed hebben op hun pensioenopbouw. Dit is een misvatting. Het is essentieel om kritisch te kijken naar de pensioenregeling die jouw werkgever aanbiedt en jezelf af te vragen of deze voldoet aan jouw persoonlijke behoeften en financiële doelen. Hoe hoog is dat pensioen, en kun je daar straks van rondkomen?

Neem regie over jouw pensioen!

  • Kijk als werknemer regelmatig naar jouw pensioen, bijvoorbeeld door in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan en grijp in waar nodig, bijvoorbeeld door fiscaal voordelig extra premie in te leggen.
  • Kijk als werkgever kritisch naar de pensioenregeling. Is hier sprake van een grijze vlek, overweeg dan de regeling te verbeteren of in ieder geval de werknemers goed voor te lichten.
  • Witte vlek, dus helemaal geen pensioenregeling? Snel aan de slag.

Hulp nodig?