geen pensioenopbouw

Melding: geen pensioenopbouw

De categorie werknemers die (nog) geen pensioen opbouwen, is een probleem. De categorie werknemers die denken dat ze pensioen opbouwen terwijl dat niet zo is, zijn een nog veel groter probleem. Deze misvatting kan leiden tot ernstige gevolgen voor hun financiële welzijn tijdens hun pensioenjaren.

Op de loonstrook

In reactie op dit probleem heeft de Stichting van de Arbeid een plan opgesteld om het aantal werknemers zonder pensioenopbouw te verminderen. Een van de voorstellen in dit plan is bijzonder effectief en proactief: het vermelden van de pensioenstatus op de loonstrook. De vermelding op de loonstrook heeft verschillende voordelen.
Ten eerste biedt het werknemers de mogelijkheid om snel en gemakkelijk te controleren of zij daadwerkelijk pensioen opbouwen. Dit kan een wake-up call zijn voor degenen die zich niet bewust zijn van hun pensioenstatus.
Ten tweede opent het de deur voor proactieve communicatie tussen werkgevers en werknemers over het belang van pensioenopbouw en eventuele mogelijkheden om hierin te voorzien.

Goed idee?