Overzicht Directeur-grootaandeelhouder

Pensioen in eigen beheer voor DGA, wat zijn de alternatieven

pensioen in eigen beheer

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de op handen zijnde wetgeving omtrent de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Inmiddels is de wet aangenomen. De wet gaat per 1 april a.s. in werking. Wat betekent dit voor u?

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

pensioen in eigen beheer

De Eerste Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet treedt naar verwachting per 1 april a.s. in werking. Onderdeel van de wet is dat pensioen in eigen beheer in de huidige vorm wordt afgeschaft. Hierdoor is het na 1 april 2017 of 1 juli 2017 niet meer mogelijk om pensioen bij de eigen BV op te bouwen.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

pensioen in eigen beheer

Op 20 december is de stemming over de wet-uitfasering pensioen eigen beheer uitgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft Staatssecretaris Wiebes enkele kamervragen beantwoord. Wiebes geeft aan dat de beoogde ingangsdatum 1 april 2017 zal zijn.

Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft op het laatste moment de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer.
Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond naar aanleiding van een opmerking van de Staatssecretaris over indexatielasten in de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer.